Setup Menus in Admin Panel

انواع مجازی سازی

مجازی سازی

انواع مختلف مجازی سازی

مجازی سازی به معنای استفاده از نرم افزار جهت شبیه سازی (Emulation) یک یا چند کامپیوتر فیزیکی بر روی یک پلتفرم می باشد. شما می بایست با انواع شبیه سازی آشنایی داشته باشید:

• مجازی سازی سرور (Server Virtualization) به معنای اجرای چندین سیستم عامل سرور بر روی یک کامپیوتر فیزیکی می باشد. به کمک مجازی سازی سرورها می توان چندین سرور بر روی سخت افزارهای قدیمی را به کامپیوترهایی با سخت افزار جدید انتقال داد. در این حالت:
+ به ماشین فیزیکی، سیستم عامل میزبان (Host) گفته می شود.
+ به ماشین مجازی، سیستم عامل میهمان (Guest) گفته می شود.

• مجازی سازی شبکه (Network Virtualization) ارتباط سرورهای مجازی متعددی را به کمک پروتکل های شبکه محیا می کند. به عبارت دیگر برای برقراری ارتباط سرورهای مجازی با شبکه فیزیکی یا سرورهای مجازی دیگر می بایست از یک شبکه مجازی عبور نمود که نقش شبکه فیزیکی را برای سرورهای مجازی ایفا می کند. این شبکه می تواند حاوی مسیریاب، سوئیچ و فایروال های مجازی باشد.

• مجازی سازی فضای ذخیره سازی (Storage Virtualization) به تقسیم بندی فضای ذخیره سازی فیزیکی بر روی یک سیستم برای استفاده توسط سرورهای مجازی گفته می شود. همچنین می توان از فضای ذخیره سازی مجازی جهت ساخت یا تقلید تجهیزات ذخیره سازی فیزیکی مانند واحد های ذخیره سازی iSCSI استفاده نمود.

رفتن به نوار ابزار