Setup Menus in Admin Panel

مقدمات مسیریابی

مقدمات مسیریابی

مسیریابی به پروسه انتخاب بهترین مسیر بر اساس اطلاعات لایه شبکه بسته گفته می شود. در لایه شبکه اطلاعاتی مختلفی در Header بسته ها در زمان ارسال اضافه می شود تا به کمک آنها بتوان نسبت به انتقال بسته به مقصد تصمیم گیری کرد. از برخی از این اطلاعات می توان در جهت انتخاب بهترین مسیر برای ارسال بسته استفاده نمود. در شبکه ها معمولا از آدرس مقصد جهت انجام عملیات مسیریابی استفاده می شود. برای این کار مسیریاب ها آدرس شبکه هایی که به آنها متصل اند را به کمک برخی پروتکل های مسیریابی به یکدیگر یاد می دهند تا در زمان انجام عملیات مسیریابی مورد استفاده قرار گیرند. این اطلاعات در نهایت درون جدولی تحت عنوان جدول مسیریابی یا Routing Table  بر روی مسیریاب ذخیره می شود. حال فرض کنید بسته ای قرار است از کامپیوتری در شبکه A به کامپیوتری در شبکه B منتقل گردد. بسته پس از رسیدن به اولین مسیریاب مورد بررسی قرار می گیرد. مسیریاب به خواندن اطلاعات لایه شبکه آن مشغول می شود و براساس آدرس مقصد بسته متوجه می شود که این بسته متعلق به شبکه B است و آن را از کارت شبکه ای که به سمت شبکه B می رود خارج می کند. در شکل زیر مسیریاب A پس از بررسی بسته ارسالی از کامپیوتر 1 متوجه می شود که این بسته مربوط به شبکه B بوده و بر اساس اطلاعات جدول مسیریابیش آن را از کارت شبکه G1/1 اش می فرستد. بسته به مسیریاب B  می رسد و همین عملیات مجددا تکرار می شود و در نهایت بسته به کامپیوتر 2 می رسد.

آوریل 8, 2016
رفتن به نوار ابزار